Hakkımızda

Üniversitemizin Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, 27 Ekim 2019 tarihli Resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevine, 27 Ekim 2019 tarihli 30931 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ilgili Merkez Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, 11.06.2020 tarihinden itibaren; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dilara SÜLÜN atanmıştır.