Brexit’i Uluslararası İlişkiler ve Türkiye Açısından Değerlendirme

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezimizin faaliyetleri kapsamında, Ege Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinem Ünaldılar Kocamaz’ın katılımı ile, 22 Ocak 2021 tarihinde “BREXİT, ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRME” konulu webinar düzenlenmiştir.

Moderatörlüğü Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dilara Sülün tarafından yapılan webinarda Brexit’in AB ve Türkiye açısından yaratacağı riskler ve fırsatlar değerlendirilmiştir.